regulació
2022

REGLAMENT I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

Per participar, és imprescindible:

  • Ser plenament conscient de la longitud i de l’especificitat de la prova i estar plenament preparat per a aquesta.
  • Tenir capacitat real i autonomia personal per a aquest tipus de prova.
  • Saber gestionar condicions climàtiques adverses sense ajut.
  • Ser plenament conscient que el paper de lorganització és dajuda al corredor i que això depèn de la capacitat del participant per adaptar-se als problemes o imprevistos.
  • Córrer en un equip format per dues persones, i saber nedar.
  • Cada membre de l’equip ha de tenir una assegurança vàlida per a swimrun o esports similars.
  • Acceptar explícitament aquest reglament i la política de devolucions de la carrera.ARTICLE 1.- ÈTICA I RESPONSABILITAT

Els swimrunners assumeixen els valors següents, que garanteixen una carrera exemplar:

RESPECTE cap a les persones: els altres swimrunners, els membres de l’organització, el públic, els habitants les poblacions locals, i cap al medi natural.

SOLIDARITAT: s’ajudarà totes les persones que tinguin alguna dificultat o es trobin en perill.

RESPONSABILITAT: alguns trams de la cursa travessen espais naturals protegits. Per tal de generar el mínim impacte al medi, se seguirà estrictament el recorregut marcat per l’organització. Es recolliran les escombraries per deixar el recorregut net i es respectaran la flora i fauna de la zona.

 

ARTICLE 2.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar a la prova s’hauran de complir els següents requisits.

  • Podran participar a la modalitat MARATHON totes les persones amb 18 anys complerts
  • Podran participar en la modalitat HALF/SHORT totes les persones amb 16 anys complerts
  • Les persones participants menors de 18 anys hauran de portar una autorització de les seves mares/pares o tutors legals, que hauran de lliurar a l’organització i que validaran abans d’iniciar la prova, bé el dia anterior a la zona tècnica, bé el mateix dia de la prova abans de pujar al vehicle que portarà els participants al punt dinici que correspongui (segons la distància en què es participi).

Les persones participants han de ser conscients de la dificultat tècnica, longitud, desnivell i altres característiques de la prova i disposar de coneixements, material i nivell físic per poder afrontar-la.

Juntament amb la inscripció cal presentar el qüestionari de salut. Cal omplir adequadament el formulari dinscripció. Llegir i signar el document de descàrrega de responsabilitats. Conéixer i acceptar el reglament. Conéixer i acceptar la política de devolucions.

 

ARTICLE 3.- MATERIAL OBLIGATORI I RECOMANAT

Tots els swimrunners estan obligats a portar tot el seu equip, des de l’inici de la prova i fins a creuar la meta. Abans de la sortida i durant la prova hi haurà controls aleatoris del material obligatori. Si un equip incompleix aquest punt, serà desqualificat automàticament.

 

Equip obligatori

Got

Venda 5×5 i paquet de 5 gases en una bossa zip impermeable (una per equip).

Neoprè adequat per a la temperatura de l’aigua (un per persona). Consulteu la previsió meteorològica i la temperatura de l’aigua de la zona de la prova.

Xiulet (un per persona).

Barret-dorsal-peto (un per persona) obligatori en tots els trams de natació (proporcionat per l’organització).

 

Equip recomanat

Camelback o similar de 0,5-1 litre (sistema d’autohidratació).

Corda/goma per mantenir-se units a l’aigua (longitud màxima 10m). Reserva d’aliments (gels o barretes).

Llibre de ruta calcomania.

Equips addicionals permesos

Qualsevol sistema d’ajuda a la flotabilitat oa la propulsió ha de tenir una mida màxima de 100 cm x 60 cm, i s’ha de portar durant tota la cursa, des de l’inici i fins a la línia de meta. Ens referim a aletes, tubs de respiració, matalassos, etc. Qualsevol ajut mecànic o automàtic està prohibit.

 

ARTICLE 4.- INSCRIPCIONS, DEVOLUCIONS, CANVIS I CANCEL·LACIONS

L’organització de la cursa només farà devolucions del cost total de la inscripció 14 dies naturals després de la compra esmentada. Un cop passat el termini de 14 dies, NO es farà cap devolució del cost de la inscripció en cas de no poder assistir a la cursa.

El participant pot canviar la seva inscripció i cedir-la a una altra persona sense cap cost addicional. Només s’admetran les sol·licituds de canvi enviades abans de 72 hores de la prova. Podràs sol·licitar el canvi de la inscripció mitjançant el correu electrònic: coliva@ocisport.net

En cas de canvi de data per força major (meteorologia, pandèmia, etc…), l’organització no abonarà la inscripció i es compromet a mantenir el dorsal de tots els participants per a la nova data. No es conserven els dorsals per a edicions posteriors.

 

ARTICLE 5.- CANVIS I CESSIONS DE DORSALS

Pots canviar la teva inscripció i cedir-la a una altra persona sense cap cost addicional abans de 72 hores de la prova.

Podràs sol·licitar el canvi de la inscripció mitjançant el mail: coliva@ocisport.nett

 

ARTICLE 6.- DORSALS, XIPS, LLIBRE DE RUTA-CALCOMANIA I BORSA REGAL DE CORREDOR

La recollida de la gorra-dorsal-petet i bossa regal de corredor tindrà lloc al Village (veure programa).

Tots els dorsals seran personals i intransferibles.

Per registrar els punts de pas, els temps i que tots els participants hagin completat la cursa, l’organització col·locarà punts de control per on s’haurà de passar obligatòriament.

 

ARTICLE 7.- LÍMITS HORARIS, PUNTS DE CONTROL, AVITUALLAMENTS I ABANDONAMENTS

Cada part del recorregut estarà marcada per un límit horari. Els horaris poden ser modificats per lorganització. Si algun equip decideix continuar el recorregut un cop hagi sobrepassat un tall horari, ho farà sota la seva responsabilitat, i haurà de lliurar abans la gorra-dorsal a l’organització.

 

Tots els swimrunners haurien de passar pels punts de control marcats per l’organització.

Hi haurà punts de control o avituallaments en què es podrà abandonar, degudament senyalitzats.

 

La cursa comptarà amb avituallaments de sòlids/líquids en nombre i quantitat suficients i dissenyats per nutricionistes especialistes en alimentació esportiva. Els punts de control, d’abandó i els avituallaments estaran indicats a la guia del corredor i al llibre de ruta.

 

ARTICLE 8.- SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

El swimrun ens permet posar-nos en contacte directe i intens amb la natura. Té, per tant, un cert vessant salvatge. Tot i això, la seguretat és l’eix sobre el qual pivota tota l’organització, que treballa perquè l’experiència dels participants sigui el més plaent i satisfactòria possible. En aquest sentit, disposem de quatre nivells de seguretat i assistència sanitària que requereixen la complicitat de tots: organització, participants i públic:

 

Nivell 1

La parella participant. Cal mantenir sempre una bona capacitat d’autocontrol personal i de la nostra

parella. A cada transició d’aigua a terra i de terra a mar caldrà fer una comprovació visual de la nostra parella

per assegurar-nos de: a) que podem continuar participant en la prova; b) que portem tot el material obligatori. A

cas de pèrdua de la gorra de natació o de les ulleres, a l’inici d’alguns trams de natació l’organització oferirà

recanvis a discreció. Tots els participants estan obligats a prestar ajuda immediata a qualsevol participant que es

trobeu en una situació d’emergència, tant realitzant maniobres in situ com avisant a l’organització el més

ràpidament possible.

 

Nivell 2

Organització: Controls, transicions i avituallaments. En cas d’emergència, aviseu immediatament algun membre

de l’organització a qualsevol punt de contacte. Si es reben instruccions concretes, cal obeir-les

obligatòriament. El personal de l’organització estarà capacitat i preparat per donar les indicacions i la informació

necessàries.Nivell 3

Servei d’emergències i assistència mèdica: En cas de necessitar cures, assistència mèdica o ser evacuat, l’organització disposa d’un operatiu propi per a aquestes tasques. Està format per un lloc mèdic avançat, ubicat a l’àrea tècnica de la línia d’arribada a Platja d’Aro, i un operatiu terrestre i un altre marí desplegats al llarg de la prova. A la reunió tècnica del dia 16 d’abril de 2017 s’informarà dels punts on es podran rebre assistència sanitària i cures primàries durant la prova.

 

Nivell 4:

Bombers i sistema d’emergències mèdiques (SEM) del Govern de la Generalitat de Catalunya. En cas de necessitar una evacuació immediata a un centre hospitalari per risc vital, o caldre un rescat d’alta complexitat, el sistema públic català de rescat i emergències disposa de mitjans terrestres i aeris ben desplegats i propers a la zona de la prova. El dia de la prova seran convenientment avisats de forma preventiva, i el Servei de

emergències i assistència mèdica del Swimrun Costa Brava mantindrà una comunicació permanent amb ells durant la

carrera. A criteri de Bombers o SEM, l’oficial d’enllaç d’aquests serveis podrà romandre al lloc mèdic avançat.

 

Com actuar en cas demergència.

En cas de patir una emergència o presenciar-la, cal avisar immediatament l’organització. L´organització disposa d´un sistema propi de comunicació.

Un cop l’organització hagi confirmat la recepció de l’avís, es podrà continuar participant a la prova amb normalitat, llevat que l’organització ens doni alguna altra instrucció, cas en què el participant o participants queden obligats a executar-la.

Els costos derivats de la utilització dun servei de rescat o evacuació aliè al de lorganització es podran

repercutir sobre la persona rescatada a criteri de lorganisme que hi hagi intervingut. És responsabilitat del participant

estar correctament federat o contractar l’assegurança personal facilitada per l’organització dins del límit de temps

establert. Si no es pot comunicar amb el lloc mèdic avançat (+34 627 675 244), el participant haurà de trucar directament al telèfon d’Emergències: 112.

 

ARTICLE 9.- DESQUALIFICACIONS

Els participants podran ser penalitzats o desqualificats per qualsevol membre de l’organització si cometen alguna de les infraccions següents:

 

DESQUALIFICACIONS

Prendre la sortida sense portar el material mínim obligatori.

Omissió d’auxili als altres swimrunners o qualsevol persona. Cedir el dorsal a una altra persona.

Llençar escombraries durant el recorregut.

Qualsevol conducta antiesportiva.

No porteu el material obligatori. Negar-se a mostrar el material en una inspecció. Abandonar la carrera sense notificar-ho als organitzadors.

Retallar el recorregut no passant per l’exterior de les boies a l’aigua.

Desobeir les indicacions dels organitzadors.

Saltar-se un punt de control.

 

ARTICLE 10.- PENALITZACIONS

 

PENALITZACIONS

Sortir del recorregut marcat, sense retallar la distància final (es valorarà segons les causes)

 

STOP AND GO

El propòsit de la “para i segueix” és fer que un esportista corregeixi una infracció menor.

Si les condicions ho permeten, el jutge caiac assenyalarà l’equip infractor que s’haurà d’aturar a la sortida del swim els minuts de sanció determinats.

L’equip és responsable d’aturar-se i informar el control del dorsal i la penalització a complir. Un jutge caiac pot donar una advertència verbal abans d’aplicar una sanció més elevada.

Una penalització per temps és apropiada per a infraccions lleus.

Si les condicions del mar ho permeten, el jutge caiac aplicarà una penalització per temps: Fent sonar un xiulet i trucant a l’equip pel seu número de dorsal indicant: “Sanció Per Temps”. Per raons de seguretat, l’oficial pot endarrerir la notificació de la sanció.

Un cop l’equip surti de l’aigua, el Control començarà a comptar el temps de la sanció

Quan el temps de penalització hagi finalitzat, el Control indicarà a lequip que pot continuar.

DESQUALIFICACIÓ

La desqualificació és la sanció per a les faltes greus, que afectin la seguretat, la igualtat o el resultat, i/o no puguin ser corregides. L’equip que hagi estat sancionat amb una desqualificació està autoritzat a continuar a la competició, i té dret a interposar una apel·lació al final de la competició. La desqualificació serà aplicada en els casos següents:

 

Quan la infracció és intencionada

Quan la infracció genera o ha generat una situació de perill.

Quan l’equip no corregeix la infracció a una norma advertida per un oficial, o incompleix una ordre donada per aquest.

Quan una infracció no pugui ser corregida, especialment si aquesta afecta o pot afectar la seguretat, la igualtat entre els esportistes o el resultat final de la competició.

Quan un equip utilitzi ajuts artificials no permesos o rebi ajuts externs.

Quan, en una mateixa competició, un equip rebi tres sancions.

En qualsevol altra circumstància que, a criteri de l’oficial, sigui mereixedor d’aquesta sanció.

Si les condicions ho permeten, la desqualificació s’assenyalarà a l’infractor, indicant-ne el número de dorsal i mostrant-li una targeta vermella

 

ARTICLE 11.- MODIFICACIÓ DE LA DATA I RECORREGUT DE LA PROVA

L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la data, hora, ruta i la ubicació dels llocs de socors i avituallaments, modificar límits horaris i fins i tot aturar esdeveniment durant el temps necessari sense avís previ. Si el clima és molt desfavorable, es podrà posposar el seu inici unes hores per garantir la seguretat dels participants.

 

ARTICLE 12.- LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis seran lliurats en finalitzar les diferents proves (veure programa)

 

ARTICLE 13.- DRETS D’IMATGE

Qualsevol participant renuncia expressament al dret a la imatge durant la prova, i renuncia així mateix a qualsevol

reclamació contra lorganització i els seus socis autoritzats per a lús de la seva imatge. L’organització pot cedir els drets d’imatge als mitjans de comunicació mitjançant una certificació o una llicència apropiada.

Swimrun Costa Brava® és una marca comercial registrada legalment. Qualsevol comunicació sobre l’esdeveniment

o l’ús d’imatges de la prova es farà d’acord amb el nom de l’esdeveniment, la marca registrada i l’acord formal de l’organització.

 

ARTICLE 14.- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei

34/2002 de Serveis de la Societat de la informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades, titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, SL.

Les dades esmentades seran tractades amb la finalitat de gestionar les dades relatives a la persona física que presenta la sol·licitud

dinscripció en els termes previstos, necessaris per a lorganització realització i publicació dels resultats de la

prova esportiva i per informar sobre noves activitats, productes i serveis que realitzi OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, SL. així com les marques que aquesta gestiona.

Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a coliva@ocisport.net

 

ARTICLE 15.- CIRCUITS

Tots els trams estaran correctament marcats.

Els swimrunners estan obligats a seguir el traçat marcat passant per l’exterior de les boies. Els participants que no segueixin el traçat seran avisats i sancionats per un jutge.

Hi haurà diversos punts d’avituallament sòlid i líquid (vegeu el llibre de ruta) al llarg de la cursa.

Assistència mèdica: hi haurà diversos punts de suport sanitari on els swimrunners podran rebre ajuda. En ells

trobareu personal sanitari i l’equip necessari per a primeres cures a l’aigua ia terra.

 

ARTICLE 16.- TEMPS DE TALL

Hi ha diversos talls horaris al llarg del traçat. El temps màxim de pas es publicarà al llibre de ruta. Qualsevol equip que no passi el tall horari no podrà continuar competint.

 

ARTICLE 17.- RECLAMACIONS

El director de la cursa serà l’encarregat de:

– Fer complir el reglament

– Decidir el resultat d’una reclamació

– Decidir sobre la desqualificació

– Decidir sobre els canvis de rumb i els canvis a les regles La decisió del director de carrera és definitiva.

Qualsevol protesta o reclamació haurà de presentar-se per escrit i en les 24 hores posteriors a la finalització de la cursa. La decisió del director de carrera serà comunicada als participants al més aviat possible.

 

ARTICLE 18.- ASSISTÈNCIA EXTERNA

No es permet rebre ajuda d’altres persones durant la prova. Cada equip ha de ser autosuficient entre punts d’avituallament oficials. Rebre assistència externa implica la desqualificació.

 

ARTICLE 19.- BINOMI A LA CARRERA

Els dos membres de cada equip han de romandre junts en tot moment i no poden situar-se a més de 10 metres de distància un altre sota sanció.

L’organització de la carrera pot sancionar o desqualificar un equip si observa que un o tots dos membres d’aquest

no és capaç de continuar per fatiga, mala condició física o qualsevol altra causa (com hipotèrmia, equip inadequat,

etc.).

En determinats trams aquàtics, l’organització pot obligar a fer ús d’una boia de seguretat

incrementar la visibilitat de lequip. Aquests trams seran publicats al full de ruta. La boia serà proporcionada per la

organització a l’inici del tram de natació en què s’hagi d’utilitzar, i s’haurà de lliurar al final del mateix tram del

manera que es determini (normalment, a un altre membre de l’organització. L’equip NO haurà de transportar la boia a

cap tram de la cursa.

 

ARTICLE 20.- ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

En participar a la prova, cada membre de l’equip accepta explícitament aquest reglament íntegrament.